fredag 29 januari 2010

Hälleflundran fredas i Sverige?
Hälleflundran är hårt drabbad av överfiske i svenska vatten. En kraftig ökning av fångsterna i yrkesfisket får nu Fiskeriverket att med omedelbar verkan föreslå en fredning av arten under leken.

Hälleflundra är klassad som starkt hotad i ArtDatabankens rödlista. Arten har genom hård exploatering blivit mycket sällsynt i svenska vatten sedan 25 år tillbaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar